Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Milanówku (05-822), przy ul. Spacerowej 4, tel. 22 755 81 13.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece jest p. Robert Wakoń. Z inspektorem można się skontaktować poprzez mail: kontakt@rProtection.com.pl

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
• niezbędnym do zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, zgodnie art. 6 ust 1 lit b, c RODO.
• niezbędnym do prowadzenia statystyk, zgodnie art. 6 u st 1 l it c R ODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.).
• niezbędnym do zapewnienia możliwości brania udziału w wykładach, warsztatach i pokazach realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Milanówku w ramach projektu Akademii Talentów., zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO.
• niezbędnym do promocji oraz organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, zgodnie art. 6 ust 1 lit a RODO.
• niezbędnym do zapewnienia możliwości prowadzenia Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej obejmującego zbiory udostępnione przez Pana/Panią na podstawie podpisanej umowy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO.
• niezbędnym w związku z publikacją udostępnionych materiałów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.
• niezbędnym do wydawania biuletynu Miasta Milanówek, zgodnie z art. 6 u st 1 l it a RODO.
• niezbędnym do prowadzenia Lokalnego Centrum Kompetencji, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO.
• niezbędnym do realizacji zadań wynikających ze współpracy z wolontariuszami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
• upoważnieni pracownicy Biblioteki.
• podmioty współpracujące Biblioteką Publiczną w Milanówku, na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją zadań statutowych (firmy hostingowe, dostawcy oprogramowania, wolontariusze itp.).
• podmioty współpracujące Biblioteką Publiczną w Milanówku, na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją projektu Akademia Talentów.
• firmy współpracujące z Biblioteką, na podstawie umów powierzenia, w zakresie prowadzenia działań promocyjnych, w związku z organizacją przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.
• podmioty współpracujące z Biblioteką na podstawie umów powierzenia w związku z prowadzeniem Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.
• organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres
• 5 lat, w przypadku gdy jest Pan/Pani czytelnikiem Biblioteki, lub korzysta Pan/Pan z oferty Biblioteki w ramach programu Akademia Talentów, licząc od dnia ostatniego skorzystania z udostępnionych zasobów Biblioteki, ewentualnie oferty Akademii Talentów.
• 3 lata, w przypadku współpracy w zakresie realizacji świadczeń wolontariackich.
• 1 rok, w przypadku skorzystania z oferty Lokalnego Centrum Kompetencji.
• do czasu trwania autorskich praw majątkowych w stosunku do udostępnionych utworów, w przypadku współpracy z Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej.
• do czasu odwołania zgody, w przypadku gdy nie jest Pan/Pani czytelnikiem Biblioteki a wyraził Pan/Pani zgodę na publikację udostępnionych zbiorów, przesyłanie materiałów promocyjnych lub na udział w organizowanych przedsięwzięciach.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w pewnych przypadkach prawo do usunięcia oraz do przenoszenia danych.
8. W przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z zasobów Biblioteki lub nawiązania współpracy z Biblioteką Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku, ewentualnie nawiązania współpracy.
11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.


Polityka plików cookies

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.


W jakim celu strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku korzysta z plików cookie?

Pliki cookies używane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku pozwalają na mierzenie interakcji użytkowników na stronie internetowej.
Stosujemy ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji, oraz zainteresowań osób odwiedzających.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronie internetowej Biblioteki:
• mierzenie ruchu użytkownika na stronie za pomocą kodu Google Analytics, więcej informacji na stronie: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.
• ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie preferencji i innych ustawień na stronie Biblioteki.
• weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki.
• optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Bibliotekę.
• logowanie do konta bibliotecznego.


Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku mogą być używane dwa
rodzaje plików cookies:
• sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
• stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo
do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.


Czy może Pan/Pani zrezygnować z akceptowania cookies?

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
• przeglądarka Internet Explorer.
• przeglądarka Mozilla Firefox.
• przeglądarka Chrome.
• przeglądarka Safari.
• przeglądarka Opera.


Z czym się wiąże odmowa na korzystane z plików cookies?

• bez plików cookies nie będzie Pan/Pani mógł/mogła logować się na swoje konto na stronie Biblioteki.
• niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Milanówku.