Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Milanówku (05-822), przy ul. Spacerowej 4, tel. 22 755 81 13.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece jest p. Robert Wakoń. Z inspektorem można się skontaktować poprzez 
mail: kontakt@rProtection.com.pl

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

            • niezbędnym do zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO.

            • niezbędnym do prowadzenia statystyk, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.).

            • niezbędnym do promocji oraz organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, zgodnie art. 6 ust 1 lit a RODO.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

            • upoważnieni pracownicy Biblioteki.

            • podmioty współpracujące Biblioteką Publiczną w Milanówku, na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją zadań statutowych (firmy hostingowe, dostawcy oprogramowania itp.).

            • firmy współpracujące z Biblioteką, na podstawie umów powierzenia, w zakresie prowadzenia działań promocyjnych, w związku z organizacją przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

            • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres

            • 5 lat, w przypadku gdy jest Pan/Pani czytelnikiem Biblioteki, licząc od dnia ostatniego skorzystania z udostępnionych zasobów Biblioteki.

            • do czasu odwołania zgody, w przypadku gdy nie jest Pan/Pani czytelnikiem Biblioteki a wyraził Pan/Pani zgodę na przesyłanie materiałów promocyjnych lub na udział w organizowanych przedsięwzięciach.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, w pewnych przypadkach prawo do usunięcia oraz do przenoszenia danych.

8. W przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z zasobów Biblioteki. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku.

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą pod adresem Ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.